8 koraka u oblikovanju uspješnih infografika

Infografike ili vizualizacije podataka postale su uobičajene na web portalima, blogovima, u trgovinama i časopisima jer predstavljaju način otkrivanja informacija skrivenih u slojevima podataka.  Vizualnim predstavljanjima podataka uspješno nadograđujemo komunikacijsku strategiju, marketinški i prodajni pristup. Možemo ih koristiti za edukaciju, informiranje, pronalazak skrivenih poveznica, prikazivanje vremenskih promjena i slično.

INFOGRAFIKE NAM OMOGUĆAVAJU DA PODATKE FORMIRAMO U RAZUMLJIVE INFORMACIJE KOJE KORISNICI MOGU INTERNALIZIRATI U FORMATE ZNANJA.

Kako bi mogli pripremiti učinkovite infografike i vizualizacije podataka moramo prvo dobro poznavati proces i 8 koraka koji su potrebni za oblikovanje infografika:

1. CILJ

Najprije moramo odlučiti što je cilj infografike, odnosno koja je tematika koju želimo prenijeti našoj ciljnoj skupini korisnika ili čitatelja.

2. ISTRAŽIVANJE

S definiranim ciljem na umu, u idućem koraku istražujemo koji podaci postoje na internetu te koje podatke, povezane s odabranom tematikom, već imamo na raspolaganju unutar tvrtke (Google Analytics, BI, DFP, interne baze, Sales Force, Mailchimp …).

3. ANALIZA

Na temelju prikupljenih podataka izdvajamo suštinu. To najlakše postižemo formiranjem izraza koji obuhvaća i sažima glavne rezultate analize. U ovoj fazi često se pokaže da su nam potrebna dodatna istraživanja i podaci koji će potkrijepiti naše rezultate.

4. SADRŽAJ, NACRT I PROTOTIP

Za složenije vizualizacije podataka možemo u velikom broju primjera upotrijebiti principe koji proizlaze iz oblikovanja korisničkog iskustva: od mapiranja informacijske arhitekture do skiciranja korisničkog puta i kosturnih modela (wireframes). Za jednostavnije grafove s druge strane dovoljan je zapis glavnog otkrića te kraći opis analize podataka. Preporučljivo je testirati pripremljene skice i analize sa kolegama pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na jasnoću i razumljivost podataka.

5. VIZUALIZACIJA I SADRŽAJ

Brojke i sadržaj prevedemo u vizualni jezik kojim možemo pokazati poveznice, hijerarhiju, odnose, važnosti i nužnost. Za prikaz tih informacija koristimo boje, veličine, slova, ikone odnosno piktograme, možda i fotografije, video, animacije ili interaktivne elemente kojima korisnik utječe na prikaz. Vizualizacija osim sadržaja u velikoj mjeri odražava i vizualni identitet tvrtke ili organizacije zbog čega je važno koristiti shemu boja tvrtke. Kod infografika su posebno važne čitkost i razumljivost.

6. VIZUALIZACIJA I KOMUNIKACIJSKI KANALI

Način vizualizacije je usko povezan sa samim sadržajem, komunikacijskom strategijom tvrtke te odabirom medija. Ako smo sadržaj već pripremili i poznajemo strategiju komunikacije moramo još samo odabrati medij. Odabiremo onaj koji je najprimjereniji našoj ciljnoj skupini(članak na vlastitom online mjestu, članak na drugom online mjestu, Linekdin, Facebook, Twitter, SlideShare, objava u tiskanom mediju, …). Sam kanal, kod izrade infografike, često određuje format, mogućnost upotrebe animacija i interaktivnosti, a često i skalu boja i upotrebu slova.

7. VIZUALIZACIJA I ORUĐA

U posljednjem koraku za izabrani medij pripremamo konačni vizualni izgled podataka. Za statične infografike najčešće upotrebljavamo Adobe Illustratordok za vizualizaciju animiranih i interaktivnih infografika postoje jednostavna online rješenja poput https://infogr.am ili naprednija poput  https://d3js.org/ te https://processing.org/.

8. OBJAVA I MJERENJE USPJEŠNOSTI

Nikako ne smijemo zaboraviti na mjerenje učinkovitosti, možemo izmjeriti vrijeme i izvore koje smo uložili u izradu. Na temelju mjerenja možemo u idućoj infografici nadograditi proces, sadržaj i vizualni izgled.

namen vizualizacij

Infografike svakog dana postaju sve češći oblik komunikacije sadržaja zato što na vrlo jasan i zanimljiv način prikazuju brojke odnosno veću količinu podataka. Učinkovita vizualizacija prvenstveno daje pogled u podatke, ne samo u lijepe vizualne elemente.

Članak je preveden sa Shopper’s Mind Slovenija – smind.si.