Opći uvjeti korištenja portala Shopper’s Mind – sMind

Informacije i sadržaj internetskog portala sMind.hr korisnicima je na raspolaganju u skladu s uvjetima korištenja navedenim u nastavku.

Uvod

Internetski portal sMind.hr (u nastavku sMind.hr) je u vlasništvu tvrtke sMind d.o.o., kćerinske tvrtke Ceneje d.o.o. (u nastavku tvrtke). Portal predstavlja brand poslovne inteligencije Shopper’s Mind – sMind koji donosi uvid u trendove i dinamiku internetske kupovine i otkriva pozadinu ponašanja suvremenih potrošača.

Odgovornost

Podaci i informacije dostupni na sMind.hr mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Ni tvrtka ni druge pravne osobe koje sudjeluju u održavanju sMind.hr ne odgovaraju za nastalu štetu, posrednu ili neposrednu, koja bi proizašla iz dostupnosti, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka i informacija na sMind.hr. Za ispravnost podataka, dobivenih od drugih subjekata, tvrtka ne jamči. Odgovornost tvrtke, za štetu nastalu upotrebom sMind.hr, u potpunosti je isključena.

Zaštita osobnih podataka

Naša politika privatnosti i zaštite osobnih podataka opisana je u Pravilima o privatnosti.

Upotreba sMind.hr

Svaka upotreba sMind.hr koja ne predstavlja uobičajenu upotrebu pojedinog korisnika je zabranjena, predstavlja gospodarsku štetu i bit će prijavljena nadležnim institucijama. Uobičajena upotreba podrazumijeva upotrebu portala bez softverskih alata te uobičajen broj zahtjeva za pristup u određenom vremenu. Pod uobičajenim brojem zahtjeva smatraju se max. 2 zahtjeva po sekundi.

Upotreba podataka i informacija s internetskog portala

Niti jedan podatak i informacija objavljena na sMind.hr ne smije se bez dozvole tvrtke koristiti u komercijalne svrhe. Podatke i informacije sa sMind.hr nije dozvoljeno prikupljati u nijednoj javnoj ili privatnoj bazi podataka.

Objave na drugim mjestima, u bilo kojem obliku, nisu dozvoljene osim ako to nije, uz pojedine informacije i podatke, izričito navedeno. Podatke i informacije sMind.hr korisnik može preuzeti za vlastitu upotrebu, ali pri tome ne smije mijenjati oznake o autorskim i drugim srodnim pravima. Dozvoljeno je tiskanje podataka i informacija s namjenom čitanja u privatne, odnosno, nekomercijalne svrhe. Kopiranje, prenošenje, ponovno objavljivanje, mijenjanje podataka ili informacija, njihovo slanje poštom ili distribucija bilo kojim drugim načinom je zabranjena.

Zabranjeno je i uklanjanje ili mijenjanje zaštitnih znakova “sMind.hr” kada se pojavljuju na pojedinim podacima ili informacijama. Korisnik je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu povredom navedenih uvjeta korištenja.

Linkovi na internetske stranice

Linkovi na sMind.hr i/ili pojedine podstranice dozvoljeni su samo uz pisanu suglasnost tvrtke. Stranice internetskog portala mogu sadržavati poveznice na druge internetske portale koje tvrtka ne održava, stoga Ceneje d.o.o ne odgovara za sadržaj na tim stranicama.

Pristup portalu

Tvrtka nastoji  svojim korisnicima osigurati nesmetano korištenje sMind.hr u normalnim uvjetima 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga (za potrebe održavanja i/ili zamjenu opreme) tvrtka zadržava pravo na kratkotrajnu obustavu rada ili ograničen pristup internetskom portalu, obično iza 20:00 sati.

Rješavanje sporova

Za sporove koji proizlaze iz nedozvoljenog korištenja sMind.hr i koji su u suprotnosti sa Općim uvjetima korištenja i zaštitom osobnih podataka portala Shopper’s Mind – sMind korisnik i tvrtka pokušat će riješiti mirnim putem. Ako to ne bude moguće, za rješavanje spora nadležan je sud u Zagrebu.

O kolačićima

Sve o uporabi kolačića je opisano u Pravilima privatnosti.