Suglasnost za korištenje osobnih podataka povezanih s prijavom na događaj Ecommerce Day


Datum objave: 1. 2. 2018.

Na Shopper’s Mind (sMind d. o. o., Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 69167525631) pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku uredba) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Potrebna nam je vaša suglasnost da bismo osobne podatke, koje smo dobili u svrhu prijavljivanja na naše usluge, mogli koristiti i obrađivati u različite svrhe. Sve informacije o upravljanju specifičnom vrstom suglasnosti možete pronaći u nastavku.

Suglasnosti koje se odnose na stranicu http://ecommerceday.smind.hr/


Ispunjavanjem obrasca za prijavu na događaj Ecommerce Day
korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje zakonodavstvo opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: ime i prezime, e-mail adresa te IP adresa uređaja s kojeg se prijavljuje. Korisnik se prilikom prijave može slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće svrhe:

[1] (OBAVEZNO) Suglasnost za praćenje vaših aktivnosti i zanimanja na portalu smind.hr s pripadajućim poddomenama:

 • izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju, koji nam pomoću kontinuiranog praćenja vaših aktivnosti na svim poddomenama portala smind.hr (npr. ecommerceday.smind.hr, webtrgovacgodine.smind.hr i drugi) omogućavaju provođenje naručenih usluga, kontaktiranje u vezi vaših aktivnosti na stranicama smind.hr te agregirane i anonimizirane analize korištenja portala i njegovih sadržaja
 • svi osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga, anonimizirane analize te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu

[2] (OBAVEZNO) Suglasnost za prijavu na informacije i obavijesti vezane uz događaje Ecommerce Day vrijedi 5 godina i obuhvaća:

 • svu komunikaciju vezanu uz status prijave i informacije o događaju, isto kao i nakon događaja
 • slanje računa za kotizaciju
 • vođenje i obradu popisa prijavljenih posjetitelja, izradu akreditacija
 • izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za upravljanje odnosima s klijentima (CRM)
 • izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje slanje tih novosti
 • izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za izvršavanje i obradu uplate kotizacije
 • obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

[3] (OPCIONALNO) Primanje personaliziranih poruka i ponuda vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:

 • korištenje podataka za direktan marketing
 • ponovno ciljanje na platformama za digitalno oglašavanje (Facebook, AdWords …) u svrhu predstavljanja svih Shopper’s Mind usluga
 • izvoženje i obradu podataka u alatima za digitalno oglašavanje (korištenje e-mail adresa za anonimizirane segmente korisnika u čijem se slučaju e-mail ne može pripisati pojedincu u svrhu direktnog i ponovnog marketinga)
 • obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

VAŠA PRAVA NA TEMELJU DANIH SUGLASNOSTI

Pojedinac u bilo kojem trenutku može zahtijevati od voditelja obrade osobnih podataka da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene svrhe. Takav zahtjev može bilo kada poslati na e-adresu: partneri@smind.hr te detaljno navesti koje suglasnosti želi otkazati.

Osim toga, ima i sljedeća prava:

 • Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje
 • Pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi.
 • Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak za ostvarivanje prava

Upoznat/a sam da sve gore navedene zahtjeve koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima, naslovim u pismenom obliku na upravitelja, na e-mail partneri@smind.hr.

Upoznat/a sam da upravitelj može od mene zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te da može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi moj identitet.

Upoznat/a sam da upravitelj mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.