Europska komisija kaznila Google s vrtoglavih 2,4 milijarde eura

Europska komisija kaznila je Google s rekordnih 2,4 milijarde eura zbog kršenja protumonopolskih pravila EU-a. Google je zloupotrijebio svoj vladajući položaj na tržištu tražilica i dao nezakonitu prednost svojoj usluzi za uspoređivanje cijena proizvoda.

 

»Googleovo je postupanje nezakonito u okviru pravila EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja,« pojasnila je  Margarethe Vestager, europska povjerenica za tržišno natjecanje. Prema njenom objašnjenju, Google je zloupotrijebio svoj položaj i ograničio konkurenciju u pružanju usluga i inovacija i time europskim potrošačima uskratio mogućnost stvarnog izbora usluga i ostvarivanje koristi od inovacija.

Europska komisija je optužila Google da je u svojoj usluzi Google Shopping dao previše prednosti kod online pretraživanja na štetu drugih cijena usporedivih usluga kao što su Tripadvisor i Expedia. Google sada mora u roku od 90 dana prekinuti takvo nepošteno ponašanje ili se izlaže plaćanju novčane kazne, navodi se u objavi za medije.

Nezakonita dominacija usluge Google Shopping

Još davne 2004., Google je ušao na europsko tržište uspoređivanja cijena s proizvodom nazvanim Froggle koji je 2013. preimenovan u Google Shopping. Radi se o usluzi koja potrošačima omogućuje usporedbu proizvoda i cijena različitih internetskih trgovaca, proizvođača, platformi i drugih preprodavača.

Poslovna strategija temeljila se na Googleovom dominantnom položaju u području općeg internetskog pretraživanja, umjesto na natjecanju temeljenom na kvaliteti usluge za uspoređivanje cijena – Google je svoju uslugu za uspoređivanje cijena sustavno stavljao na istaknutiji položaj, a rezultate konkurentskih usluga je snižavao na ljestvici svojih rezultata pretraživanja.

Zbog toga je Googleova usluga za uspoređivanje cijena korisnicima puno vidljivija u Googleovim rezultatima pretraživanja, a konkurentske usluge za uspoređivanje cijena puno su manje vidljive čime si je osigurao daleko veću prednost u odnosu na rivale.

Kršenje protumonopolskih pravila EU-a

Googleove nepoštene prakse predstavljaju zloupotrebu vladajućeg položaja, zaključuje Europska komisija. Pa iako prema pravilima EU-a, vladajući položaj sam po sebi nije nezakonit, poduzetnici koji se nađu u vladajućem položaju imaju posebnu odgovornost da spriječe mogućnost zlouporabe. S obzirom da je Google kontinuirano isticao svoju uslugu nauštrb ponuda konkurentskih usluga, time je gušio tržišno natjecanje na temelju kvalitete na tržištima uspoređivanja cijena, poručuju u izvješću Europske komisije.

Zbog nezakonitih praksi promet Googleove usluge za uspoređivanje cijena znatno se povećao, dok su konkurentske usluge pretrpjele znatno i trajno smanjenje prometa:

• promet Googleove usluge za uspoređivanja cijena povećao se 45 puta u Ujedinjenoj Kraljevini, 35 puta u Njemačkoj, 19 puta u Francuskoj, 29 puta u Nizozemskoj, 17 puta u Španjolskoj i 14 puta u Italiji

•  nakon što je Google konkurentskim uslugama za uspoređivanje cijena snizio mjesto na ljestvici rezultata, njihov se promet znatno smanjio; u Ujedinjenoj Kraljevini promet je naglo pao za 85 %, u Njemačkoj do 92 % te u Francuskoj za 80 %.

Odgovornost Googlea i posljedice odluke Europske komisije

Vrtoglava kazna koju je Komisija izrekla Googleu premašuje iznos od 2,4 milijarde eura, a izračunata je na temelju prihoda poduzeća od usluge za uspoređivanje cijena. Odlukom Komisije, Google u roku od 90 dana mora prekinuti s nezakonitim postupanjem te jednake kriterije objave primijeniti i na konkurentske usluge.

Osim toga, ovom odlukom Komisije Google snosi odgovornost i za privatne građanskopravne tužbe za naknadu štete koje pred sudovima država članica može pokrenuti bilo koja privatna ili pravna osoba na koju je utjecalo ovakvo nezakonito protutržišno ponašanje.