Imate 10 minuta vremena? Naučite koristiti UTM parametre!

Oglašavate se na webu? Kako detaljno mjeriti uspjeh online oglasnih kampanja? Ako ste u tome stručnjaci, zasigurno znate koliko vas prosječno košta konverzija sa pojedinog izvora, a vjerojatno poznajete i UTM parametre. Ako vam koncept UTM-a nije poznat, obavezno pročitajte više o takvom načinu praćenja online analitike.

UTM PARAMETAR JE OZNAKA ZA DIO KODA KOJI DODAMO URL-u (ONLINE POVEZNICI KOJU OGLAŠAVAMO) I NAMIJENJEN JE PRAĆENJU NAŠIH ONLINE OGLASNIH AKCIJA.

Takvi parametri ne utječu na sadržaj naše web stranice, ali u Google Analyitics šalju informacije o tome da korisnik dolazi iz nekog drugog izvora. Google Analytics može te podatke prikazati zajedno s informacijama o ponašanju pojedinog korisnikanaše stranice, što je zapravo osnova za analizu naših oglasnih akcija.

Kako ih upotrebljavati?

O vama ovisi koliko UTM parametara posredujete u linku. Možemo ih uređivati ručno ili uz pomoć internih UTM oruđa kao što je Googlov URL builder.

To nalaže da koristimo barem 3 UTM parametra:  Source, Medium i Name (Campaign).

Campaign Source (utm_source)

Obvezan parametar. Upotrebljavamo ga za oznaku izvora, npr. google, facebook, jeftinije.hr.

Primjer zapisa: utm_source=jeftinije.hr

Campaign Medium (utm_medium)

Obvezan parametar. Uporabljamo ga za oznaku vrste oglašavanja, npr. cpc, cpm.

Primjer zapisa: utm_medium=cpc

Campaign Name (utm_campaign)

Obvezan parametar. Uporabljamo ga za oznaku oglasne kampanje, npr. proljetna_rasprodaja, akcija_valentinovo.

Primjer zapisa: utm_campaign=spring_sale

Campaign Term (utm_term)

Nije obvezan. Koristimo ga za označavanje ključnih riječi u oglasu kod plaćenog oglašavanja.

Primjer zapisa: utm_term=running+shoes

Campaign Content (utm_content)

Nije obvezan. Koristi se kod A/B testova kreativa i oglasa jer u taj parametar možemo navesti o kojoj se verziji radi  npr. samo_logotip, samo_poruka.

Primjer zapisa: utm_content=samo_logotip or utm_content=textlink

Vir: Google URL builder, 2016

U PRAKSI OPAŽAMO DA SE ČESTO UPOTREBLJAVAJU POSLJEDNJA ČETIRI PARAMETRA: UTM_SOURCE, UTM_MEDIUM, UTM_CAMPAIGN I UTM_CONTENT.

Odluka o (ne)korištenju neobaveznih parametara je u potpunosti na vama. Isto tako, na vama je kako ćete upotrebljavati određeni UTM parametar. Ne mora nužno biti da je utm_content točno ono što propisuje Google u svojim uputama – to može biti bilo što što odlučite svojim internim pravilima.

Sve vrste parametara, pa tako i UTM parametar, od URL-a odvajamo znakom upitnika, a parametre međusobno odvajamo simbolom &. Zapis linka s parametrom izgleda ovako:

URL?parameter_1&parameter_2&parameter_3& …

Primjer:

Na Facebooku ćemo s dva različita oglasa oglašavati web stranicu na kojoj se nalaze informacije o projektu Web trgovac godine. Pripremit ćemo dva UTM linka i svakom oglasu dodijeliti drugačiji URL s parametrima.

Ako je URL kojeg želimo oglasiti …

 • https://www.smind.hr/web-trgovac-godine/

… osnovne UTM parametre možemo urediti ovako:

 • utm_source=facebook
 • utm_medium=post
 • utm_campaign=web_trgovac_godine
 • utm_content=fotografija (1)
 • utm_content=infografika (2)

Nakon toga, na opisan način spajamo UTM i URL te dobijemo dvije verzije koje možemo dodati oglasu:

 • URL za 1. oglas: https://www.smind.hr/web-trgovac-godine/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=web_trgovac_godine&utm_content=fotografija
 • URL za 2. oglas: https://www.smind.hr/web-trgovac-godine/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=web_trgovac_godine&utm_content=infografika

Kada upotrebljavati UTM parametre?

Primijetili smo da isti oni koj mogu bez problema kreirati UTM linkove ne znaju zapravo kada bi ih trebali koristiti.

UTM PARAMETRE UPOTREBLJAVAMO KADA KROZ VANJSKE POVEZNICE I IZVORE ŽELIMO PROMOVIRATI SVOJU WEB STRANICU.

Naravno, preduvjet za to je da na web stranici imamo kod za praćenje u Google Analytics.

UTM linkove ne koristimo ako:

 • kreiramo link na našu web stranicu do Facebook stranice tvrtke
 • oglašavamo naš LinkedIn profil u AdWords oglasima
 • na bilo kojoj našoj web stranici oglašavamo drugu web stranicu (na primjer navodimo neku referencu ili izvor), osim ako vlasnik te web stranice u dogovoru s nama želi dodati UTM link.

Članak je preveden sa Shopper’s Mind Slovenija – smind.si.

Pročitajte više: