Nova EU pravila o prekograničnoj prodaji digitalnih usluga i sadržaja! Koje promjene donose?

Europsko vijeće prihvatilo je nacrt direktive kojom će se uspostaviti još veća sigurnost potrošača u EU prilikom prekograničnih kupovina digitalnog sadržaja i usluga te istovremeno stvoriti ugodnije poslovno okružje malim i srednje velikim poduzećima koji nude te sadržaje. No, je li to zaista tako?

8. lipnja je Europsko vijeće promijenilo stajalište o direktivi koja određuje nova pravila o nabavci i prekograničnoj kupnji digitalnog sadržaja i usluga. Namjena novih pravila je s jedne strane osigurati višu razinu pravne sigurnosti potrošača, a s druge strane pojednostavit prodaju u cijeloj Europskoj Uniji, prije svega malim i srednjim tvrtkama. Direktiva se posebno detaljno osvrće na pritužbe za naknadu štete potrošačima u slučaju da sadržaj nije usklađen ili ako ne bude isporučen.

5 najvažnijih elemenata stajališta Vijeća

Kako je i napisano u priopćenju za javnost, ovo su glavni elementi postignutog kompromisa:

  • područje primjene direktive

Stajalište Vijeća je da potrošači trebaju imati pravo na ugovorne pravne lijekove, i to ne samo u slučajevima u kojima plaćaju naknadu za digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu, nego i u onima u kojima dobavljaču dostavljaju osobne podatke, koje on obrađuje. Međutim, predložena direktiva se ne primjenjuje u slučaju „ako dobavljač obrađuje osobne podatke isključivo radi isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ili kako bi ispunio pravne zahtjeve kojima podliježe.“

  • pravni lijekovi u slučajevima neusklađenosti i neisporuke

S ciljem zaštite interesa potrošača i dobavljača, u tekstu se predviđa da bi se dobavljačima u slučaju neisporuke prije raskidanja ugovora trebala pružiti još jedna mogućnost za dostavu.

  • vremenska ograničenja za odgovornost dobavljača

Određeno je da se razdoblje u kojem je dobavljač odgovoran za neusklađenost digitalnog sadržaja ne smije biti kraće od 2 godine, iako zbog velikih razlika na nacionalnoj razini rokovi zastare i jamstveni rokovi nisu potpuno usklađeni.

  • rok za prebacivanje tereta dokazivanja

Za razdoblje u kojem je dokazan teret dokazivanja za neusklađenost snosi dobavljač, iznosi 1 godinu.

  • druga prava potrošača

U tekst članaka koji određuju prava potrošača, ako dobavljač izmijeni digitalni sadržaj ili usluge, kao i pravo raskidanja dugoročnih ugovora kojima se utvrđuju prava potrošača važan je element uravnoteženog paketa kojim se potrošače štiti od vezanosti za izmijenjeni ugovor ili dugoročni ugovor koji više ne žele.

prekogranična kupovina

[KOMENTAR STRUČNJAKA] Darko Dujić: Izazov će biti konkurentnost i sposobnost trgovca za provedbu tih odluka

Za mišljenje o tome kako će navedene izmjene utjecati na hrvatske potrošače i kakve će izazove predstavljati trgovcima, pitali smo Darka Dujića, direktora grupacije Ceneje koja upravlja vodećim portalima za usporednu kupovinu u regiji te brandom Shopper’s Mind koji potiče razvoj web trgovine:

darko dujicSmatram da su ove izmjene dobrodošle hrvatskim potrošačima jer će im pružiti odgovarajuća prava iz vidika nacionalnog zakonodavstva kod prekogranične kupovine unutar EU. Potrebno je naglasiti da podaci našeg istraživanja Shopper’s Mind Hrvatska 2017 pokazuju da Hrvati gotovo podjednako rado kupuju kod domaćih i stranih web trgovaca.

Spomenuti paket propisa samo je jedan od koraka poticanja prekogranične trgovine, čak i pomalo jednostran jer ne uzima u obzir složenost procesa koje će trgovci morati razviti kako bi primijenili te odredbe i poslovali jednako na svim tržištima EU. Neke od tih odredbi stavljaju veliki izazov pred trgovce među kojima su na primjer poznavanje potrošačkih prava svih EU članica i nejasne odredbe glede nediskriminacije plaćanja. Takva uredba može malim i srednjim trgovcima, u usporedbi s onim velikima, onemogućiti razvoj, prije svega zbog nejednakih uvjeta trgovaca iz manjih država koji se žele probiti na europsko tržište.

Sljedeći koraci su pregovori s Europskim parlamentom, više o spomenutoj direktivi bit će poznato na jesen.